Privacy

Op deze pagina laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:

  • alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen
  • niet met anderen zullen delen
  • zorgvuldig beveiligen


Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact. U kunt hiervoor een email sturen aan privacy@privyon.nl of gebruik maken van de contactgegevens onder aan dit formulier.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Privyon. U dient zich ervan bewust te zijn dat Privyon niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die op onze website worden genoemd.

Ons gebruik van verzamelde gegevens


Doeleinden

We verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Beveiliging

Wij zorgen ervoor dat passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Er wordt gebruik gemaakt van adequaat beveiligde verbindingen om gegevens over het internet te verzenden. De gegevens worden opgeslagen en verwerkt in een gekwalificeerd datacentrum en de persoonsgegevens worden afgeschermd van zoekmachines.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de dienst te kunnen leveren en zullen bewaard worden tot enkele maanden nadat de dienst is opgezegd, tenzij anders voorgeschreven door de wettelijke bewaarplicht. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonsgegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, bewaren we die berichten zolang als naar de aard van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling. Uw bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van back-up procedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden opgeslagen. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonsgegevens waarover wij beschikken.

Web bezoek

Wanneer u onze websites bezoekt dan worden de technische kenmerken van uw opvragingen in zogenaamde logfiles op onze servers bijgehouden. Denk hierbij aan de opgevraagde pagina, ip-adres, tijdstip, browsertype en dergelijke. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van analyses gedurende maximaal 12 maanden bewaard.

Cookies

Wij gebruiken geen cookies op deze website.

Inzien en aanpassen persoonsgegevens

U hebt altijd het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Wij zullen die aanpassingen zo snel mogelijk verrichten of u gemotiveerd toelichten waarom uw wensen (nog) niet kunnen worden uitgevoerd.

Uitzonderingen: misbruik, verplichtingen

Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u of om aangifte te kunnen doen dan wel u in rechte te kunnen aanspreken.
Privyon stelt gegevens ter beschikking indien een wettelijk voorschrift dat verplicht. 

Vragen en feedback

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u via onderstaande gegevens contact met ons opnemen:


   Adres:         Wagenmaker 43
2353WH Leiderdorp
e-Mail:info@privyon.nl
Tel:+31 71 8878857

Versie 1.4
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 24 december 2018