Privyon is expert op het gebied van privacy wet- en regelgeving en gespecialiseerd in het oplossen van vraagstukken die spelen op het snijvlak van privacy en IT. 

Privacy staat momenteel in het brandpunt van de belangstelling en is onderwerp van een levendig publiek debat. De krant staat dagelijks vol met berichten over gehackte of gelekte persoonsgegevens. Als organisaties de bescherming van persoonsgegevens onvoldoende serieus nemen kan de schade groot zijn, zowel financieël als qua reputatie.Organisaties dienen niet alleen aan zwaardere eisen te voldoen, maar worden ook geconfronteerd met toezichthouders waarvan het mandaat toeneemt. Sinds de introductie van de AVG is zelfs sprake van een maximale geldboete van 20 miljoen euro of, bij een onderneming, een geldboete van 4% van de jaarlijkse wereldwijde omzet als dat bedrag hoger is.

Privyon maakt inzichtelijk of aan de privacywetgeving wordt voldaan, welke risico’s hierbij spelen en welke maatregelen daarop genomen kunnen worden. Privyon stopt niet bij het constateren van juridische tekortkomingen, maar biedt totaaloplossingen met advies, assessments, implementatieondersteuning en producten. 

Privyon adviseert u op een praktische manier over privacy gerelateerde vraagstukken. Om de theorie ook echt in praktijk te brengen beschikt Privyon over de juiste methodieken en expertise. Wat is de impact op uw diensten en producten van de Europese privacy verordening (AVG) of bijvoorbeeld de Amerikaanse patriot act? Waar moet u vanuit privacy perspectief rekening mee houden bij migratie naar de Cloud of verwerking van persoonsgegevens buiten de EU? Privyon is u graag van dienst om dat inzichtelijk te maken.

Privyon kan u ook ontzorgen bij het blijvend voldoen aan de privacywetgeving. Daarvoor biedt Privyon het “Functionaris voor de gegevensbescherming” abonnement waarmee u deze cruciale rol in uw organisatie kunt vervullen. Privyon bewaakt de kwaliteit van het privacybeleid en verzorgt het toezicht op privacy compliance zodat u zich kunt concentreren op uw business. 

Ook voor privacy trainingen kunt u bij Privyon terecht. Inmiddels heeft Privyon al meer dan 1000 eigenaren van accountants-, boekhoud- en administratiekantoren getraind in de toepassing van de AVG.Privyon is expert op het gebied van privacy wet- en regelgeving en gespecialiseerd in het oplossen van vraagstukken die spelen op het snijvlak van privacy en IT.