Privyon is expert op het gebied van privacy wet- en regelgeving en gespecialiseerd in het oplossen van vraagstukken die spelen op het snijvlak van privacy en IT.

Privacy staat momenteel in het brandpunt van de belangstelling en is onderwerp van een levendig publiek debat. De krant staat dagelijks vol met berichten over gehackte of gelekte persoonsgegevens. Als organisaties de bescherming van persoonsgegevens onvoldoende serieus nemen kan de schade groot zijn, zowel financieël als qua reputatie.

Organisaties dienen niet alleen aan zwaardere eisen te voldoen, maar worden ook geconfronteerd met toezichthouders waarvan het mandaat toeneemt. Per 1 januari 2016 is de wet bescherming persoonsgegevens uitgebreid met de meldplicht datalekken. De Autoriteit Persoonsgegevens krijgt hierdoor een bredere boetebevoegdheid met hogere maxima tot €820.000. In de op handen zijnde Europese privacy verordening is zelfs sprake van een maximale geldboete van 20 miljoen euro of, bij een onderneming, een geldboete van 4 % van haar jaarlijkse wereldwijde omzet.

Kortom, de kans op reputatieschade neemt toe, de macht van toezichthouders groeit en de boetes worden hoger. Het is belangrijker dan ooit om aan de privacy wetgeving te voldoen.

Privyon ontzorgt organisaties bij het voldoen aan de privacywetgeving. Wij maken inzichtelijk of aan de privacywetgeving wordt voldaan, welke risico’s hierbij spelen en welke maatregelen daarop genomen kunnen worden. Privyon stopt niet bij het constateren van juridische tekortkomingen, maar biedt totaaloplossingen met advies, audits, implementatieondersteuning en producten.

Privyon adviseert u op een praktische manier over privacy gerelateerde vraagstukken. Om de theorie ook echt in praktijk te brengen beschikt Privyon over de juiste methodieken en expertise. Wat is de impact op uw diensten en producten van de wet bescherming persoonsgegevens, de nieuwe Europese privacy verordening of bijvoorbeeld de Amerikaanse patriot act? Waar moet u vanuit privacy perspectief rekening mee houden bij migratie naar de Cloud of verwerking van persoonsgegevens buiten de EU? Privyon is u graag van dienst om dat inzichtelijk te maken.