071-8878857 info@privyon.nl

De week van Herman Braam

Door Herman Braam, 31 juli 2013.

Dit interview is eerder verschenen op de website van SOLV advocaten.

Herman Braam heeft Privyon opgericht vanuit de overtuiging dat het voldoen aan de privacy wetgeving eenvoudiger kan en moet. Voor ondernemers heeft de bescherming van persoonsgegevens op hun website vaak geen prioriteit, terwijl de gevolgen in de vorm van reputatieschade en boetes groot kunnen zijn. Zeker met de nieuwe wetgeving die in de maak is. Privyon helpt ondernemers te voldoen aan die wettelijke eisen en tegelijk het vertrouwen van hun klanten in een goede verwerking van persoonsgegevens te versterken.

HOE GAAT HET?

Heel erg goed eigenlijk. Privacy staat op het moment sterk in de belangstelling en iedere ondernemer heeft wel te maken met de wetgeving op dit gebied. Zelfs voor een eenvoudig contactformulier is de wet bescherming persoonsgegevens al van toepassing. Naast adviesdiensten leveren we nu ook laagdrempelige internet diensten waarmee ondernemers de verwerking van persoonsgegevens kunnen uitbesteden. Wij zorgen dan dat wordt voldaan aan alle eisen van de wet, zodat de ondernemer zich geen zorgen meer hoeft te maken over de beveiliging van deze gegevens op zijn website. 
Maatschappelijke druk en de toenemende bevoegdheden van toezichthouders als het College Bescherming Persoonsgegevens maken dit ook steeds belangrijker. Daarnaast worden de boetes hoger. In het voorstel voor de nieuwe Europese privacy verordening is zelfs sprake van een maximale boete van 1 miljoen euro.

DRUKKE WEEK?

Best wel, er staan flink wat gesprekken in de agenda en we zijn druk bezig met de verdere ontwikkeling van het portfolio en de website www.privyon.nl. Ik word echt enthousiast als ik denk aan de dingen die op stapel staan.

ZIJN ER NOG JURIDISCHE HOBBELS?

Onze dienstverlening is nauw verweven met wet en regelgeving die op dit moment sterk in beweging is. Dat biedt de nodige kansen. Op dit moment ligt er bijvoorbeeld een voorstel bij de tweede kamer voor een wetswijziging die voorziet in een meldplicht van datalekken. Met dit voorstel worden ondernemers verplicht diefstal of verlies van persoonsgegevens te melden aan hun klanten, tenzij de gelekte gegevens versleuteld zijn. Daar spelen wij dan weer op in door persoonsgegevens altijd geëncrypt op te slaan. Over juridische uitdagingen kunnen we sparren met SOLV.

WAT HOOP JE VRIJDAG BEREIKT TE HEBBEN?

Ik hoop vrijdag weer een aantal klanten enthousiast te hebben gemaakt voor een betere omgang met de hen toevertrouwde persoonsgegevens. Als het ook nog lukt om deze week de security audit af te ronden ben ik helemaal tevreden.

Over de auteur: Herman Braam is oprichter en eigenaar van Privyon.
Specialist in vraagstukken op het snijvlak van IT en privacy. Helpt organisaties te voldoen aan de privacywetgeving
Contact via
hbraam@privyon.nl of LinkedIn.