e-Privacy verordening: voorstel 10 januari 2017

De e-Privacy verordening vervangt de e-Privacyrichtlijn uit 2002 en regelt de bescherming van het recht op privacy, waaronder persoonsgegevens, in de sector elektronische communicatie. De richtlijn bevat onder meer regels over de vertrouwelijkheid van communicatie en cookies en vervangt de cookiewetgeving zoals vastgelegd in artikel 11.7a van de telecommunicatiewet.

Klik hier om te bekijken