Opinie van Europese toezichthouders op toestemmingsvereiste voor cookies

Opinie van de gezamenlijke Europese privacy toezichthouders (Artikel 29 werkgroep) over uitzonderingen op de toestemmingsvereiste voor het plaatsen van cookies.

Klik hier om te bekijken