Memorie van toelichting bij de aanpassing van de cookiewet

Publicatie op overheid.nl van de memorie van toelichting bij de aanpassing van de cookiewet voor cookies die geen of slechts geringe gevolgen hebben voor de privacy van de internetgebruiker.

Klik hier om te bekijken