Richtsnoeren Autoriteit Persoonsgegevens

Deze richtsnoeren van de Autoriteit Persoonsgegevens verschaffen duidelijkheid over het toepassen van de Wet bescherming persoonsgegevens in een internetomgeving en leggen uit hoe de Autoriteit Persoonsgegevens bij het onderzoeken en beoordelen van beveiliging van persoonsgegevens de beveiligingsnormen uit de Wet bescherming persoonsgegevens toepast.