Wet bescherming persoonsgegevens, de actuele wettekst

Publicatie op overheid.nl van de actuele tekst van de wet bescherming persoonsgegevens.

Klik hier om te bekijken