Nederlandse inlichtingendiensten tappen internetknooppunt af

nu.nl - Volgens SP-Kamerlid Ronald van Raak tapt de Nederlandse overheid internetverkeer af dat loopt door de Amsterdam Internet Exchange, een van de grootste internetknooppunten ter wereld.