Kabinet: privacy is goed voor de digitale economie

webwereld.nl - Minister Kamp van EZ draait het aloude argument van privacy versus internetdiensten om: méér e-privacy bezorgt digitale diensten juist groei. Dus is het kabinet vóór het 'recht om vergeten te worden' én voor dataportabiliteit.