CBP presenteert jaarverslag 2014: extra aandacht voor profilering

cbpweb.nl -De voorzitter van het College bescherming persoonsgegevens (CBP) Jacob Kohnstamm overhandigde op 28 april 2015 het jaarverslag 2014 aan de leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer.