Vingerscan voor tijdsregistratie is discutabel

rendement.nl - Bij sommige tijdsregistratiesystemen kunt u gebruikmaken van een vingerscan. Zo'n vingerscan is niet onomstreden. Uw organisatie krijgt namelijk biometrische data in handen en die zou u niet zomaar mogen opslaan volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Vakbond FNV wil daarom nu een onderzoek starten.