automatiseringgids.nl - Facebook blijkt geen oog te hebben voor Europese wetten en gewoon iedereen elektronisch te volgen die maar in beeld komt. Zelfs mensen die expliciet hebben aangegeven dat ze tracking niet op prijs stellen, worden toch in de gaten gehouden.