'Uitspraak bewaarplicht raakt ook werkwijze inlichtingendiensten'

nutech.nl - De kritiek van het Europees Hof op de verplichte verzameling van gegevens over telefoon- en internetverkeer heeft vergaande gevolgen voor de werkwijze van Europese inlichtingendiensten.