Aegon laks met privacy klanten

nos.nl - Pakketjes met waarde-overzichten van de beleggingen van klanten zijn per abuis naar andere klanten gestuurd.