Legitimatieplicht bij webshops

telegraaf.nl - Elke Nederlander moet met een internetpaspoort het web op om zijn identiteit aan te kunnen tonen. Met zo’n pas, die vanaf 2015 zou moeten worden ingevoerd, moeten fraude en de aankoop van bijvoorbeeld drank door minderjarigen worden tegengegaan.